Dr. Boksay Zoltán

kémikus
nyugalmazott egyetemi tanár


Iskolák

Született: 1927., Budapest

Középiskola: Kaposváron és Budapesten.

Egyetemi tanulmányok: 1946-1950. Pázmány Péter Tudományegyetem

Okleveles vegyész: 1950. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Gyémántdiploma    2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem

Munkahely

Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Szervetlen Kémiai Tanszék

Oktatási feladatok

1948-1950       Hallgatóként már oktat.

1950-1966       Kvalitatív kémiai analízis.

  Fizikus hallgatóknak kémiaoktatás: eloadás és laboratóriumi gyakorlat.

1952.               Elso egyetemi jegyzet

1966-1997       Elso éves vegyész hallgatók általános kémiai oktatása.

Oktatási koncepció kidolgozása:
Személetesség és néhány alapelv következetes alkalmazása.
Módszerével a kello egzaktságot a termodinamikai és kvantumelméleti levezetések anticipálása nélkül is biztosítani tudja.

1971-1997       Egyetemi tanár.

1966-               Speciális kollégiumi eloadások:

Általában vagy a saját kutatási területérol vagy a kémia elvi problémáinak körébol választott témában.
Pl. "Eszmék és korszakok a kémiában", "Kondenzált fázisok szerkezete"
Veszprémi Egyetem: szakmérnökképzo eloadássorozat: "Az üveg szerkezete és tulajdonságai"

Négy éven át dékánhelyettes az ELTE Természettudományi Karán.

Tudományos pálya

1960.     MTA kémiai tudományok kandidátusa.

1970.    MTA doktora.

Középiskolai kémiaoktatással kapcsolatos feladatok

Boksay Zoltán behatóan foglalkozott a középiskolai és az egyetemi kémiaoktatás összehangolásával és a permanens egyetemi reformokkal.

Nyolc éven át volt az Oktatási Minisztérium Vegyész Szakbizottságának titkára.

A hetvenes évektol nyugdíjazásáig az ELTE kémiatanári államvizsgabizottságának elnöke.

A középiskolai kémiaoktatást a tanárok továbbképzésével és tankönyvírással segítette.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Kémiai Bizottságának évtizedek óta elnöke.  

Tudományos munka

1949. Dr. Lengyel Bélához csatlakozva, ketten elkezdték egy tanszéki üvegkutató csoport megszervezését. Miután Lengyel Béla tanszékvezeto lett, a csoport irányítása Boksay Zoltán feladata lett.

1953. Az elso eredmény egy elméleti munka volt, amelyet Lengyel Béla és Boksay Zoltán közösen mutatott be az Akadémián.

Gyakorlati eredmények közül elsonek az üvegelektród hazai gyártásának a megalapozása említendo.

A csoport különösen három területen ért el jelentos eredményt:

  1. Az üvegelektród muködési mechanismusának a felderítése és speciális tulajdonságú üvegelektródok kifejlesztése;
  2. Az üveg elektromos vezetésének elméleti és kísérleti tanulmányozása;
  3. Az üveg és vizes oldatok és korrózív gázok kölcsönhatásának vizsgálata.

 Boksay Zoltán rendszeresen szerepelt konferenciákon, külföldön általában meghívott eloadóként. Ilyen minoségben eloször az Egyesült Államokban az 1971. évi Gordon-konferencián mutatott be egy összefoglaló tanulmányt. Egyik elméleti munkájának továbbfejlesztett változatát Boksay–Doremus- elméletként tartják számon az irodalomban.

 Kezdetektol tagja volt  az MTA Szilikátkémiai és az Elektroanalitikai Munkabizottságának.

A tudományos minosítési eljárásokban gyakran szerepelt bíráló bizottsági tagként vagy elnökként, legtöbbször azonban opponensként. Opponensi feladatra egy ízben  Svédországból is felkérték.

Nemzetközi kapcsolatok

Tanulányút keretében öt európai országban töltött két hétnél hosszabb idot, o maga a Szovjetunióból négy, Svédországból egy kutatót fogadott 1 hónapot meghaladó idore.

Publikációk

Kutatási eredményekrol: 78 cikk

Tudományos beszámolók üvegipar és üvegfelhasználók számára: 26 tanulmány (1971-1996)

Kémia történeti és oktatási tárgyú: 29 cikk

Magyar nyelvészeti cikk: 3 cikk

Könyv: Lengyel Béla, Boksay Zoltán Csákvári Béla: Szilikátüvegek elektromos tulajdonságai c. monográfia.  (1966)

Tankönyvek:
Boksay Zoltán: Általános Kémia I. Egyetemi jegyzet. (1986)

Boksay Zoltán: Általános Kémia II. Egyetemi jegyzet. (1987)

További nyolc középiskolai kémiatankönyv

Szabadalom: ketto.
az egyik egy nátriumérzékeny üvegelektródra vonatkozik,
a másik a Pille néven ismert urkutatási méroeszközrol szól.

Nemzetközi citációja: Számos publikáció és 17 monográfia, amely egy vagy több munkáját idézi.

Kitüntetések

1987.  A munkaérdemrend ezüst fokozata

1997.  ELTE Pro Universitate emlékérem

1999.  A Szilikátipari Tudományos Egyesület örökös tagjává választotta.

2003Pro Universitate et Scientia kitüntetés (Magyar Professzorok Világtanácsa)

Jelenlegi tevékenység

 Jelenleg a tanításon kívül rendszeresen résztvesz bizottsági és egyesületi üléseken, eljár konfenrenciákra és azokon eloadásokat tart, továbbá cikkeket ír. Aktív tagja az ELTE TTK Professzori Tanácsának,  a BMGE Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Tanácsának és Habilitációs  Bizottságának, az OKTV Kémiai Bizottságának, a Magyar profeszorok Világtanácsa nevu egyesületnek, A Szilikátipari Tudományos Egyesületnek, az Építóanyag c. folyóirat szerkesztobizottságának, a Nemzeti Pedagógus Muhelynek, az Anyanyelvápolók Szövetségének és a Szarvas Gábor nyelvmuvelo asztaltársaságnak,